درباره ما

سایت سودچی جهت معرفی و اطلاع رسانی کالا و خدمات کسب و کارهای مختلف راه اندازی شده است.

کاربران می توانند توسط فرم های مختلف ، کالا خدمات و مهارت های خود را معرفی کنند، این اطلاعات در گروه اصلی طبقه بندی میشود و توسط جستجوی ساده و در بعضی از گروه ها جستجوی هوشمند قابل دسترس است.

تمامی مراحل ثبت و جستجوی اطلاعات کسب و کارها در سایت سودچی رایگان بوده و فقط ثبت ویژه ها نسبت به بهتر دیده شدن شامل تعرفه میشود.

صاحب امتیاز : مجیددستگیر

آخرین آگهی ها

آگهی ای وجود ندارد !

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر